АМЖИЛТТАЙ, ТОГТВОРТОЙ ОРОЛЦОГЧ САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА
  • 2020.01.15
GSB Capital-ийн хамт олон Бичил Санхүүгийн Хөгжлийн сангийн "АМЖИЛТТАЙ, ТОГТВОРТОЙ ОРОЛЦОГЧ САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА"-аар шалгарлаа. Хамтран ажилласан та бүхэндээ баярлалаа.