Бизнесийн шуурхай зээл
 • 2020.01.14

Зориулалт:

Бизнес эрхлэгч хувь хүн, албан байгууллагуудын бизнесийн үйл ажиллагааг дэмжсэн зээл.

Зээлийн нөхцөл:

Зээлийн хэмжээ 500 сая төгрөг хүртэл
Зээлийн хүү 2.5-3.5%
Зээлийн хугацаа 6-12 сар
Зээл олголтын шимтгэл Зээлийн дүнгийн 0.5%
Өргөдлийн хураамж     

Тавигдах шаардлага:

 • Үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхэлдэг ба тухайн бизнесийг эрхэлсэн зохих туршлагатай байх
 • Эргэн төлөх төлбөрийн чадвартай байх
 • Шаардлага хангахуйц барьцаалах хөрөнгөтэй байх
 • Муу зээлийн түүхгүй байх
 • Бусад

Бүрдүүлэх материал:

Иргэн

 • Иргэний үнэмлэх
 • 1 хувь цээж зураг
 • Хамтран өмчлөгчийн зөвшөөрөл (хамтран өмчлөгчтэй бол)
 • Орлого баталгаажуулах баримт материал
 • Барьцаалах хөрөнгийн бичиг баримтууд

ААН

 • Үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл
 • ААН-ын улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, дүрэм
 • Барьцаалах хөрөнгийн бичиг баримтууд
 • Санхүүгийн тайлан болон дансны хуулга

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг утсаар лавлана уу.
7607-1818