Итгэлцлийн үйлчилгээ
  • 2020.01.14

Хугацаатай хадгаламж

Итгэлцлийн гэрээний үндсэн дээр тодорхой хугацаа болон хүүтэйгээр шилжүүлсэн харилцагчийн мөнгөн хөрөнгийг ББСБ нь найдвартай, эрсдэлгүй замаар өсгөж арвижуулах үйлчилгээ юм.

Итгэлцлийн үйлчилгээний нөхцөл

Төгрөг:

  1. Мөнгөн дүн:    5 сая төгрөг, түүнээс дээш
  2. Хүүгийн хувь:    Сарын 1.5% буюу жилийн 18.0%
  3. Орлого нэмж болно, зарлага гарахгүй
  4. Хүүгээс ХХОАТ (10%) суутгана
  5. Хүүг хугацааны эцэст олгоно

Ам доллар:

  1. Мөнгөн дүн:    2.000 ам.доллар, түүнээс дээш
  2. Хүүгийн хувь:    Сарын 0.8% буюу жилийн 9.6%

Тухайлбал, та манай байгууллагатай итгэлцлийн гэрээ байгуулж 10 сая төгрөгийг 12 сарын хугацаатайгаар хийсэн тохиолдолд жилийн дараа таны мөнгө 11.8% сая төгрөг болон өснө.

Санхүүгийн Зохицуулах Хорооноос итгэлцлийн үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг санхүүгийн чадамжтай (дүрмийн сан нь 1 тэрбум төгрөгөөс дээш), санхүүгийн үйлчилгээ үзүүлэх чадвар, туршлагатай (1 жилээс дээш хугацаанд санхүүгийн үйлчилгээ үзүүлсэн) ББСБ-т олгодог юм.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг утсаар лавлана уу.
7607-1818