"Жи Эс Би Капитал ББСБ" ХХК 2020 онд нийт 841'000'924 төгрөгийн татвар төлжээ
  • 2021.05.11
“Жи Эс Би Капитал ББСБ” ХХК-н хамт олон улс, орон нутгийн төсвийн өмнө хүлээсэн үүргээ нэр төртэйгөөр биелүүлж 2020 онд Монгол улсын төсөвт 841’000’924 төгрөгийн ААНОАТ, ХАОАТ, СТАТ зэрэг татваруудыг төлсөн байна.
Татвар төлснөөр иргэд төрийн чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах санхүүгийн эх үүсвэрийг бүрдүүлэхэд өөрийн биеэр оролцож байгаа төдийгүй эргээд татварын орлогоор санхүүжсэн нийгмийн үйлчилгээг хүртдэг.
Таны төлсөн татвар
Тахлыг давах дэм