ЗЭЭЛИЙН ГЭРЭЭНИЙ НӨХЦӨЛ ӨӨРЧЛӨХ ХҮСЭЛТ

Жи Эс Би Капитал ББСБ-н харилцагч миний тус байгууллагаас авсан зээлийн эргэн төлөлтөнд COVID-19 вирусын хорио цээрийн хязгаарлалтаас шалтгаалан санхүүгийн бэрхшээл учирсан тул зээлийн гэрээний нөхцөлд өөрчлөлт оруулах хүсэлтийг минь шийдвэрлэж өгнө үү.