• Иргэн
  • Байгууллага
Та энэхүү цахим зээлийн хүсэлтийн мэдээллийг үнэн зөв бөглөж илгээнэ үү.
  • Харьяа салбарын санхүүгийн зөвлөхүүд тантай шуурхай холбогдож зээлийн хүсэлтийг шийдвэрлэх болно.
  • Таны хүсэлтээр бүртгүүлсэн мэдээлэл нь зээл олгох баталгаа болохгүйг анхаарна уу.
Та энэхүү цахим зээлийн хүсэлтийн мэдээллийг үнэн зөв бөглөж илгээнэ үү.
  • Харьяа салбарын санхүүгийн зөвлөхүүд тантай шуурхай холбогдож зээлийн хүсэлтийг шийдвэрлэх болно.
  • Таны хүсэлтээр бүртгүүлсэн мэдээлэл нь зээл олгох баталгаа болохгүйг анхаарна уу.