2010 он
 • 10-р сард Санхүүгийн Зохицуулах хорооноос тусгай зөвшөөрлөө авсан
 • СЗХ-с Зээл, Валют арилжаа, Факторинг бүтээгдэхүүн үйлчилгээг эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авсан.
2011 он
 • 3-р сард Шунхлай Групп компаниудын ажилтнуудад цалин болон хэрэглээний зээл олгож эхэлсэн.
 • Дүрмийн сангаа 6.5 тэрбум төгрөг болгон өсгөж, итгэлцилийн үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж авсан
2012 он
 • McKinsey консалтингийн дагуу Шунхлай Групп бүтцийн өөрчлөлт хийсэн ба бид төслийн нэг хэсэг байсан.
 • Хувь хүн болон компаниуд жижиг дунд бизнесийн зээл олгож эхэлснээр Шунхлай Группээс гадагш үйл ажиллагаагаа тэлсэн.
2013 он
 • Шунхлай Группын хувийн банкны албыг нээж зээлийн газартаа бүтцийн өөрчлөлт хийсэн
 • ХХБ-тай хамтран зээлийн картыг нэвтрүүлсэн
 • Дэлхийн банкны “Тогтвортой амьжиргаа-2” төсөлд шалгарсан
2014 он
 • Ханган Нийлүүлэгчдийн Хөгжлийн Төв (USAID) –тэй хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан
 • СЗХ-с хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж авсан
 • Урт хугацаат машины зээлийн үйлчилгээ нэвтрүүлсэн
2015 он
 • Хамтарсан зээлийн картанд зориулсан зээлийн шугамаа ХХБ-р 2 дахин нэмэгдүүлсэн
 • Дэлхийн банкны “Тогтвортой амьжиргаа-2” төсөлд дахин шалгарсан
 • Зээлийн батлан даалтын сантай хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан
2016 он
 • Итгэлцлийн үйлчилгээгээр нийт 6.5 тэрбум төгрөг татан төвлөрүүлсэн
 • Дэлхийн банкны “Тогтвортой амьжиргаа-2” төсөлд дахин шалгарсан
 • Хугацаа хэтэрсэн ба чанаргүй зээлийн хэмжээг салбарын дунджаас бага байлгасан
 • 1.9 тэрбум төгрөгийн татварын дараах цэвэр ашигтай ажилласан
2017 он
 • Анхны салбарыг Баянзүрх дүүрэгт байгуулав
 • 534 ББСБ-ууд дундаа шилдэг 3-т оров
2018 он
 • Хөлбөмбөгийн ДАШТ 2018-ыг НТВ-тэй хамтран зохион байгуулав.
 • Баянгол дүүрэгт 2 дахь салбараа байгуулав
 • Төрийн мэдээлэлийн ХУР системийг нэвтрүүлж, харилцагчдын бичиг цаасны ажлыг хөнгөвчлөв
2019 он
 • Харилцагчдийн мэдээлэл дээр үндэслэж үнэлдэг Кредит скоринг системийг ашиглаж эхлэв
 • СЗХ-ноос цахим төлбөр тооцоо, мөнгөн гуйвуулгын зөвшөөрөл авсан
 • Дүрмийн санг 5 тэрбумаар өсгөв
 • СБД-т шинэ салбар байгуулав
 • Да хүрээ дээр шинэ салбар байгуулав
 • Онлайн зээлийн Прайм бүтээгдэхүүн болон Крипто зээлийг зах зээлд гаргасан
 • Автомашин зээлийн бүтээгдэхүүнийг сайжруулахаар ХХБ-с 2 тэрбум төгрөгийн зээл авсан
 • Шунхлай групптэй хамтран старт-ап бизнесүүдэд хөрөнгө оруулах Demo Day арга хэмжээг зохиосон