“Жи Эс Би Капитал ББСБ” ХХК-нь хамт олон улс, орон нутгийн төсвийн өмнө хүлээсэн үүргээ нэр төртэйгөөр биелүүлж 2021 онд Монгол улсын төсөвт 2’097’234’968 төгрөгийн ААНОАТ, ХХОАТ болон бусад татваруудыг төлжээ.
Татвар төлснөөр иргэд төрийн чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах санхүүгийн эх үүсвэрийг бүрдүүлэхэд өөрийн биеэр оролцож байгаа төдийгүй эргээд татварын орлогоор санхүүжсэн нийгмийн үйлчилгээг хүртдэг.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *