Шуурхай зээл

Шуурхай зээл

Зээлийн танилцуулга

Бизнес эрхлэгч хувь хүн, албан байгууллагуудын бизнесийн үйл ажиллагааг дэмжсэн зээлийн бүтээгдэхүүн.

Хэмжээ

Хэмжээ

500 сая хүртэл

Хүү

Хүү

3.5%

Хугацаа

Хугацаа

18 сар

Зээл олголтын шимтгэлЗээлийн дүнгийн 0,5%
ДаатгалТээврийн хэрэгслийн сайн дурын даатгал хийлгэнэ
  
 • Үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхэлдэг ба тухайн бизнесийг эрхэлсэн зохих туршлагатай байх
 • Эргэн төлөх төлбөрийн чадвартай байх
 • Шаардлага хангахуйц барьцаалах хөрөнгөтэй байх
 • Муу зээлийн түүхгүй байх
 • Бусад

ААН

 • Үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл ААН-ын улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, дүрэм
 • Барьцаалах хөрөнгийн бичиг баримтууд
 • Санхүүгийн тайлан болон дансны хуулга

Иргэн

 • Иргэний үнэмлэх
 • 1 хувь цээж зураг
 • Хамтран өмчлөгчийн зөвшөөрөл (хамтран өмчлөгчтэй бол)
 • Орлого баталгаажуулах баримт материал
 • Барьцаалах хөрөнгийн бичиг баримтууд

Зээлийн нөхцөл

Зээл олгох хэмжээ500 сая төгрөг хүртэл
Зээлийн хүү2.5 – 3.2%
Зээлийн хугацаа6-24 сар
Зээл олголтын шимтгэлЗээлийн дүнгийн 0,5%
ДаатгалТээврийн хэрэгслийн сайн дурын даатгал хийлгэнэ
Өргөдөлийн хураамж10,000₮

Тавигдах шаардлага

 • Үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхэлдэг ба тухайн бизнесийг эрхэлсэн зохих туршлагатай байх
 • Эргэн төлөх төлбөрийн чадвартай байх
 • Шаардлага хангахуйц барьцаалах хөрөнгөтэй байх
 • Муу зээлийн түүхгүй байх
 • Бусад
 •  

Бүрдүүлэх материал

ААН

 • Үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл ААН-ын улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, дүрэм
 • Барьцаалах хөрөнгийн бичиг баримтууд
 • Санхүүгийн тайлан болон дансны хуулга

Иргэн

 • Иргэний үнэмлэх
 • 1 хувь цээж зураг
 • Хамтран өмчлөгчийн зөвшөөрөл (хамтран өмчлөгчтэй бол)
 • Орлого баталгаажуулах баримт материал
 • Барьцаалах хөрөнгийн бичиг баримтууд

Бусад зээлийн бүтээгдэхүүнүүд