Шуурхай зээл

Утасны дугаар барьцаалсан зээл

Зээлийн танилцуулга

9911, 8811, 9909 гар утасны дугааруудыг барьцаалж эсвэл худалдан авахад зориулсан зээл

Хэмжээ

Хэмжээ

50 сая төгрөг 

Хүү

Хүү

3,2%

Хугацаа

Хугацаа

12сар

Барьцаа хөрөнгө

Гар утасны дугаар

Эргэн төлөлтийн нөхцөл

Сар бүр тэнцүү төлөлттэй

Зээл олголтын шимтгэлЗээлийн дүнгийн 0.5%
  
 • Тогтмол орлогын эх үүсвэртэй
 • Эргэн төлөх төлбөрийн чадвартай байх
 • Муу зээлийн түүхгүй байх
 • Бусад
 • Иргэний үнэмлэх
 • 1 хувь цээж зураг
 • Орлого баталгаажуулах баримт материал
 • Барьцаалах хөрөнгийн бичиг баримтууд

Зээлийн нөхцөл

Барьцаа хөрөнгө

Гар утасны дугаар

Эргэн төлөлтийн нөхцөл

Сар бүр тэнцүү төлөлттэй

Зээл олголтын шимтгэл

Зээлийн дүнгийн 0.5%

Өргөдлийн хураамж

10.000₮

Тавигдах шаардлага

 • Тогтмол орлогын эх үүсвэртэй
 • Эргэн төлөх төлбөрийн чадвартай байх
 • Муу зээлийн түүхгүй байх
 • Бусад

Бүрдүүлэх материал

 • Иргэний үнэмлэх
 • 1 хувь цээж зураг
 • Орлого баталгаажуулах баримт материал
 • Барьцаалах хөрөнгийн бичиг баримтууд

Бусад зээлийн бүтээгдэхүүнүүд