Алба нэгж

IT инженер

Байгууллагын дотоод сүлжээ, компьютер тоног төхөөрөмжийн хэвийн байдлыг хариуцаж ажиллах, шаардлагатай программ хангамжийг суулгах, шинэчлэх.

Захирлын туслах захиргааны ажилтан

Шууд удирдлагын удирдлагад ажиллаж, өдөр тутмын хэвийн үйл ажиллагааг хангахад чиглэгдсэн ажлууд болон хурал, уулзалт зохион байгуулах, холбогдох зээлийн хорооны хурал протокол хөтлөн баримтжуулах, удирдлагаас өгөгдсөн үүрэг даалгаврын хүрээнд газар, хэлтсүүдтэй уялдаа холбоотой ажиллах,  дүрэм, журам, зааврын хүрээнд харилцагч нарын найдвартай харилцааг бий болгоход ажлын байрны гол зорилго оршино.  Мөн компаний засаглалыг хэрэгжүүлэхэд хяналт тавих уялдаа холбоог нь хангахад шаардагдах мэдлэг ур чадвартай байх

Өгөгдлийн шинжээч

Байгууллагын систем дээр ажиллаж, түүний цаашдын хэвийн үйл ажиллагааг хариуцах, сайжруулт хийж хөгжүүлэх
Байгууллагын дотоод мэдээллийн системийн интеграци, дата урсгалыг зохион байгуулах

1,800,000 – 2,100,000
Улаанбаатар хот
This site is registered on wpml.org as a development site.