Алба нэгж

IT инженер

Байгууллагын дотоод сүлжээ, компьютер тоног төхөөрөмжийн хэвийн байдлыг хариуцаж ажиллах, шаардлагатай программ хангамжийг суулгах, шинэчлэх.

тохиролцоно
Улаанбаатар хот