Итгэлцэлийн үйлчилгээ

Чип зээл

.
Previous
Next

Зээлийн танилцуулга

Монгол гэрийн дулаалга, халаалт, агаар сэлгэлтийн ЧИП багцын зээл

Хэмжээ

Хэмжээ

Бүтээгдэхүүний

үнийн дүн

Хүү

Хүү

1.5%

Хугацаа

Хугацаа

24 сар

  • Баянзүрх болон Сонгинохайрхан дүүрэгт оршин суудаг байх
  • Тогтмол орлогын эх үүсвэртэй
  • Муу зээлийн түүхгүй байх
  • Хорооны тодорхойлолт
  • Иргэний үнэмлэх
  • Дансны хуулга