Бүтээгдэхүүн Үйлчилгээ

Итгэлцлийн үйлчилгээ

Итгэлцлийн үйлчилгээ

Итгэлцлийн үйлчилгээ гэдэг нь итгэлцлийн гэрээний үндсэн дээр харилцагчийн хөрөнгийг ББСБ нь үнэгүйдлээс хамгаалж, ашиг (үр шим) олж өгөх зорилгоор түр хугацаанд хянах, ашиглах, захиран зарцуулах үйлчилгээ юм.

More
Жи Эс Би Бонд

Жи Эс Би Бонд

Бонд буюу өрийн бичиг нь хөрөнгө оруулах сонирхолтой харилцагчдад/өрийн бичиг худалдан авагчид өндөр өгөөжтэй хөрөнгө оруулалт хийх боломжийг олгодгоороо онцлогтой санхүүгийн бүтээгдэхүүн юм. 

More
Зээлийн карт

Зээлийн карт

Харилцагчдын гэнэтийн санхүүгийн хэрэгцээг хангах зориулалттай зээлийн карт юм.

Дэлгэрэнгүй
Plus

Plus

Иргэний санхүүгийн гэнэтийн хэрэгцээнд зориулсан хамгийн хялбар бөгөөд шуурхай цахим зээлийн бүтээгдэхүүн юм.

Дэлгэрэнгүй
Шуурхай зээл​

Шуурхай зээл​

Бизнес эрхлэгч хувь хүн, албан байгууллагуудын бизнесийн үйл ажиллагааг дэмжсэн зээлийн бүтээгдэхүүн.

Дэлгэрэнгүй
Авто машин лизинг

Авто машин лизинг

Гаалиар орж ирсэн, дугаар аваагүй, шинэ автомашин болон дугаартай, хуучин автомашин зэрэг хүссэн машинаа худалдан авахад зориулсан зээлийн бүтээгдэхүүн.

Дэлгэрэнгүй
Зээлийн карт

Зээлийн карт

Харилцагчдын гэнэтийн санхүүгийн хэрэгцээг хангах зориулалттай зээлийн карт юм.

Дэлгэрэнгүй
Бичил бизнес зээл

Бичил бизнес зээл

Лангуу, контайнер, павильон, цех гэх мэт жижиг бизнесийн эргэлтийн хөрөнгийг

Дэлгэрэнгүй
Утасны дугаар барьцаалсан зээл

Утасны дугаар барьцаалсан зээл

9911, 8811, 9909 гар утасны дугааруудыг барьцаалж эсвэл худалдан авахад зориулсан зээл 

Дэлгэрэнгүй
Авто машин барьцаалсан зээл

Авто машин барьцаалсан зээл

Бизнес эрхлэгч хувь хүн, иргэдийн бизнесийн үйл ажиллагааг дэмжсэн зээл.

Дэлгэрэнгүй
Итгэлцлийн үйлчилгээ

Итгэлцлийн үйлчилгээ

Итгэлцлийн үйлчилгээ гэдэг нь итгэлцлийн гэрээний үндсэн дээр харилцагчийн хөрөнгийг ББСБ нь үнэгүйдлээс хамгаалж, ашиг (үр шим) олж өгөх зорилгоор түр хугацаанд хянах, ашиглах, захиран зарцуулах үйлчилгээ юм.

More
Жи Эс Би Бонд

Жи Эс Би Бонд

Бонд буюу өрийн бичиг нь хөрөнгө оруулах сонирхолтой харилцагчдад/өрийн бичиг худалдан авагчид өндөр өгөөжтэй хөрөнгө оруулалт хийх боломжийг олгодгоороо онцлогтой санхүүгийн бүтээгдэхүүн юм. 

More

Кредит картын зориулалт нь богино хугацааны, бага хэмжээний зээлжих хэрэгцээг санхүүжүүлэхэд оршино.

Смарт банк ашиглан зарцуулалт, гүйлгээний хуулга авах.

Смарт банк ашиглан зарцуулалт, гүйлгээний хуулга авах.

Орлого өсөхөд зээлийн эрхийн хэмжээгээ нэмэх боломжтой.

Орлого өсөхөд зээлийн эрхийн хэмжээгээ нэмэх боломжтой.

АТМ ашиглан бэлэн <br>мөнгө авах боломжтой.

АТМ ашиглан бэлэн
мөнгө авах боломжтой.

Дэлхийн хаана ч төлбөр тооцоо хийх эрхтэй.

Дэлхийн хаана ч төлбөр тооцоо хийх эрхтэй.

Хамтрагч Байгууллагууд