Зээлийн карт

Зээлийн карт

Зээлийн танилцуулга

Харилцагчдын гэнэтийн санхүүгийн хэрэгцээг хангах зориулалттай барьцаагүй, зээлийн эрхтэй карт бөгөөд харилцагчтай гэрээгээр тохирсны дагуу тодорхой хэмжээний зээлийн эрх картад үүснэ. Кредит картын зориулалт нь богино хугацааны, бага хэмжээний санхүүгийн зээлжих хэрэгцээг санхүүжүүлэхэд оршино.
Таны санхүүгийн мэдлэгт: Кредит карт гэж юу вэ? – Жи Эс Би Капитал ББСБ ХХК 

Хэмжээ

Хэмжээ

3 сая

Хүү

Хүү

2,7%

Хугацаа

Хугацаа

24сар

Элсэлтийн хураамж30,000 төгрөг
Жилийн хураамж

5,000 төгрөг

Картын үнэ

2,000 төгрөг

Зээлийн эргэн төлөлт

Ашигласан зээлийн 10% болон түүнээс дээш

 • Хугацаа хэтэрсэн болон зээлийн муу түүхгүй байх
 • Тогтмол орлоготой байх
 • Зээл хүссэн анкет /2 хувь цээж зураг/
 • Цахим үнэмлэх
 • Сүүлчийн 12 сарын хугацаанд баталгаажсан нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар /эх хувьтай нь тулгах/
 • Ажлын газрын тодорхойлолт

Зээлийн нөхцөл

Элсэлтийн хураамж30,000 төгрөг
Жилийн хураамж

5,000 төгрөг

Картын үнэ

2,000 төгрөг

Зээлийн эргэн төлөлт

Ашигласан зээлийн 10% болон түүнээс дээш

Тавигдах шаардлага

 • Хугацаа хэтэрсэн болон зээлийн муу түүхгүй байх
 • Тогтмол орлоготой байх

Бүрдүүлэх материал

 • Зээл хүссэн анкет /2 хувь цээж зураг/
 • Цахим үнэмлэх
 • Сүүлчийн 12 сарын хугацаанд баталгаажсан нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар /эх хувьтай нь тулгах/
 • Ажлын газрын тодорхойлолт

Бусад зээлийн бүтээгдэхүүнүүд