Авто машины лизинг

Автомашин лизинг

Зээлийн танилцуулга

Гаалиар орж ирсэн, дугаар аваагүй, шинэ автомашин болон дугаартай, хуучин автомашин зэрэг хүссэн машинаа худалдан авахад зориулсан зээлийн бүтээгдэхүүн.

Хэмжээ

Хэмжээ

Автомашины үнийн 70% хүртэл

Хүү

Хүү

2,9% – 3,2%

Хугацаа

Хугацаа

36-48 сар

Урьдчилгаа төлбөр30 – 40%
Эргэн төлөлтийн нөхцөлСар бүр тэнцүү төлөлттэй
Зээл олголтын шимтгэлЗээлийн дүнгийн 1%
  
 • Зээлийн урьдчилгаа төлбөрийг төлсөн байх
 • Эргэн төлөх төлбөрийн чадвартай байх
 • Бусад
 • Иргэний үнэмлэх
 • 1 хувь цээж зураг
 • Барьцаалах хөрөнгийн бичиг баримтууд

Зээлийн нөхцөл

Зээл олгох хэмжээ500 сая төгрөг хүртэл
Зээлийн хүү2.5 – 3.2%
Зээлийн хугацаа6-24 сар
Зээл олголтын шимтгэлЗээлийн дүнгийн 0,5%
ДаатгалТээврийн хэрэгслийн сайн дурын даатгал хийлгэнэ
Өргөдөлийн хураамж10,000₮

Тавигдах шаардлага

 • Үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхэлдэг ба тухайн бизнесийг эрхэлсэн зохих туршлагатай байх
 • Эргэн төлөх төлбөрийн чадвартай байх
 • Шаардлага хангахуйц барьцаалах хөрөнгөтэй байх
 • Муу зээлийн түүхгүй байх
 • Бусад
 •  

Бүрдүүлэх материал

ААН

 • Үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл ААН-ын улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, дүрэм
 • Барьцаалах хөрөнгийн бичиг баримтууд
 • Санхүүгийн тайлан болон дансны хуулга

Иргэн

 • Иргэний үнэмлэх
 • 1 хувь цээж зураг
 • Хамтран өмчлөгчийн зөвшөөрөл (хамтран өмчлөгчтэй бол)
 • Орлого баталгаажуулах баримт материал
 • Барьцаалах хөрөнгийн бичиг баримтууд

Бусад зээлийн бүтээгдэхүүнүүд