Жи Эс Би Бонд

Жи Эс Би Бонд

Бондын танилцуулга

Бонд буюу өрийн бичиг нь хөрөнгө оруулах сонирхолтой харилцагчдад/өрийн бичиг худалдан авагчид өндөр өгөөжтэй хөрөнгө оруулалт хийх боломжийг олгодгоороо онцлогтой санхүүгийн бүтээгдэхүүн юм. Бондын хөрөнгө оруулалттай холбоотой дэлгэрэнгүй мэдээллийг 7607-1818 утсаар холбогдон авна уу.

Бусад зээлийн бүтээгдэхүүнүүд