Бичил бизнесийн зээл

Бизнесийн зээл

Previous
Next

Зээлийн танилцуулга

Бичил, жижиг бизнесийн эргэлтийн хөрөнгийг санхүүжүүлэх, үйл ажиллагааны цар хүрээгээ тэлж, ашиг орлогоо нэмэгдүүлэх боломжийг олгох зорилготой хөдлөх хөрөнгийн барьцаатай бизнесийн зээлийн бүтээгдэхүүн.

Хэмжээ

Хэмжээ

10 сая

Хүү

Хүү

3.5 – 4.0%

Хугацаа

Хугацаа

1 – 12сар

Зээл олголтын шимтгэлЗээлийн дүнгийн 0.5%
Өргөдлийн хураамж10.000₮
 • Сүүлийн 3 жил тасралтгүй зээл хүссэн чиглэлээрээ бизнес эрхэлсэн туршлагатай, тухайн байршилдаа 3-аас дээш жил түрээслэж эсвэл холбогдох хураамжийг төлж, үйл ажиллагаа эрхэлсэн.
 • Гэр бүлийн 1 гишүүн хамтран зээлдэгч болох боломжтой, зээлдэгчид тавигдах шаардлагыг хангасан байх
 • Үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг эрх бүхий холбогдох байгууллагаас авсан, бусад бичиг баримт нь хуульд заасан нөхцөл, шаардлагыг хангасан
 • Эргэн төлөх төлбөрийн чадвартай байх
 • Шаардлага хангахуйц барьцаалах хөрөнгөтэй байх
 • Муу зээлийн түүхгүй байх

ААН

 • Зээлийн гэрээнд гарын үсэг зурах эрх бүхий этгээдийн /үүсгэн байгуулагчид, ерөнхий захирал, гүйцэтгэх захирал г.м/ иргэний үнэмлэх
 • Үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл
 • ААН-ын улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, дүрэм
 • Барьцаалах хөрөнгийн бичиг баримтууд
 • Санхүүгийн тайлан болон дансны хуулга

Иргэн

 • Зээл хүсэгч болон хамтран зээл хүсэгчийн иргэний үнэмлэх
 • 1 хувь цээж зураг
 • Хамтран өмчлөгчийн зөвшөөрөл (хамтран өмчлөгчтэй бол)
 • Орлого баталгаажуулах баримт материал
 • Барьцаалах хөрөнгийн бичиг баримтууд
 • Иргэн, хамтран зээлдэгчтэй бол хамтран зээлдэгчид хамтдаа дээрхи материалыг бүрдүүлнэ

Зээлийн нөхцөл

Зээл олголтын шимтгэлЗээлийн дүнгийн 0.5%
Өргөдлийн хураамж10.000₮

Тавигдах шаардлага

 • Сүүлийн 3 жил тасралтгүй зээл хүссэн чиглэлээрээ бизнес эрхэлсэн туршлагатай, тухайн байршилдаа 3-аас дээш жил түрээслэж эсвэл холбогдох хураамжийг төлж, үйл ажиллагаа эрхэлсэн.
 • Гэр бүлийн 1 гишүүн хамтран зээлдэгч болох боломжтой, зээлдэгчид тавигдах шаардлагыг хангасан байх
 • Үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг эрх бүхий холбогдох байгууллагаас авсан, бусад бичиг баримт нь хуульд заасан нөхцөл, шаардлагыг хангасан
 • Эргэн төлөх төлбөрийн чадвартай байх
 • Шаардлага хангахуйц барьцаалах хөрөнгөтэй байх
 • Муу зээлийн түүхгүй байх

Бүрдүүлэх материал

ААН

 • Зээлийн гэрээнд гарын үсэг зурах эрх бүхий этгээдийн /үүсгэн байгуулагчид, ерөнхий захирал, гүйцэтгэх захирал г.м/ иргэний үнэмлэх
 • Үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл
 • ААН-ын улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, дүрэм
 • Барьцаалах хөрөнгийн бичиг баримтууд
 • Санхүүгийн тайлан болон дансны хуулга

Иргэн

 • Зээл хүсэгч болон хамтран зээл хүсэгчийн иргэний үнэмлэх
 • 1 хувь цээж зураг
 • Хамтран өмчлөгчийн зөвшөөрөл (хамтран өмчлөгчтэй бол)
 • Орлого баталгаажуулах баримт материал
 • Барьцаалах хөрөнгийн бичиг баримтууд
 • Иргэн, хамтран зээлдэгчтэй бол хамтран зээлдэгчид хамтдаа дээрхи материалыг бүрдүүлнэ

Бусад зээлийн бүтээгдэхүүнүүд