Кредит карт гэж юу вэ?

Кредит карт гэдэг нь харилцагчдын гэнэтийн санхүүгийн хэрэгцээг хангах зориулалттай барьцаагүй, зээлийн эрхтэй карт бөгөөд харилцагч болон Банк, ББСБ гэрээгээр тохирсны дагуу тодорхой хэмжээний зээлийн эрх картад үүснэ. Кредит картын зориулалт нь богино хугацааны, бага хэмжээний санхүүгийн зээлжих хэрэгцээг санхүүжүүлэхэд оршино. 

Кредит картын давуу тал

Кредит картын зохистой хэрэглээ

Кредит картын хэрэглэгч болохын тулд

Хувь хүн нь тогтмол орлоготой байхаас гадна муу зээлийн түүхгүй байх шаардлагатай. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.