“Жи Эс Би Капитал ББСБ” ХХК нь Зээлийн батлан даалтын сан-тай хамтран ажиллаж байна.

GSB CAPITAL ББСБ ХХК Зээлийн батлан даалтын сан-тай хамтран ажиллаж байна. Зээлийн барьцаа хөрөнгө хүрэлцэхгүй байгаа бизнесийн үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэх хүсэлтэй бизнес эрхлэгч та Зээлийн батлан даалтын сан /ЗБДС/ -аар богино хугацаанд батлан даалт гаргуулан зээл авах боломжтой. Зээлийн хэмжээ: 80 сая төгрөг хүртэл

“GSB Capital” LLC is cooperating with the Loan Guarantee Fund

GSB CAPITAL is cooperating with the loan guarantee fund. You can expand your business activities without any delay. By cooperating, the entrepreneurs who are insufficient collateral can get a loan in a shorter-term with the guarantee.Loan amount: Up to 80,000,000 MNT We are always delighted to live in synergy.