“Жи Эс Би Капитал ББСБ” ХХК-нь 2021 онд 2’097’234’968 төгрөгийн татвар төлжээ.

“Жи Эс Би Капитал ББСБ” ХХК-нь хамт олон улс, орон нутгийн төсвийн өмнө хүлээсэн үүргээ нэр төртэйгөөр биелүүлж 2021 онд Монгол улсын төсөвт 2’097’234’968 төгрөгийн ААНОАТ, ХХОАТ болон бусад татваруудыг төлжээ. Татвар төлснөөр иргэд төрийн чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах санхүүгийн эх үүсвэрийг бүрдүүлэхэд өөрийн биеэр оролцож байгаа төдийгүй эргээд татварын орлогоор санхүүжсэн нийгмийн үйлчилгээг хүртдэг.

“Жи Эс Би Капитал ББСБ” ХХК нь ISO9001:2015 стандартыг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлж байна.

  Жи Эс Би Капитал ББСБ нь олон улсын чанарын удирдлагын тогтолцоо ISO9001:2015 стандартыг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлж байна. ISO гэдэг нь “International Organization for Standardization” буюу Олон улсын стандартын байгууллага гэсэн үгийн товчлол юм. ISO 9001 стандарт нь дэлхийн 170 гаруй оронд 1.2 сая гаруй байгууллага үйл ажиллагаандаа  нэвтрүүлээд буй Олон улсын стандартын байгууллагаас гаргасан менежментийн хамгийн алдартай […]

“Жи Эс Би Капитал ББСБ” ХХК нь Зээлийн батлан даалтын сан-тай хамтран ажиллаж байна.

GSB CAPITAL ББСБ ХХК Зээлийн батлан даалтын сан-тай хамтран ажиллаж байна. Зээлийн барьцаа хөрөнгө хүрэлцэхгүй байгаа бизнесийн үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэх хүсэлтэй бизнес эрхлэгч та Зээлийн батлан даалтын сан /ЗБДС/ -аар богино хугацаанд батлан даалт гаргуулан зээл авах боломжтой. Зээлийн хэмжээ: 80 сая төгрөг хүртэл

“Жи Эс Би Капитал ББСБ” ХХК 2020 онд нийт 841’000’924 төгрөгийн татвар төлжээ

“Жи Эс Би Капитал ББСБ” ХХК-н хамт олон улс, орон нутгийн төсвийн өмнө хүлээсэн үүргээ нэр төртэйгөөр биелүүлж 2020 онд Монгол улсын 841’000’924 төгрөгийн ААНОАТ, ХАОАТ, СТАТ зэрэг татваруудыг төлсөн байна. Татвар төлснөөр иргэд төрийн чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах санхүүгийн эх үүсвэрийг бүрдүүлэхэд өөрийн биеэр оролцож байгаа төдийгүй татварын орлогоор санхүүжсэн нийгмийн үйлчилгээг хүртдэг. Таны […]

“Жи Эс Би Капитал ББСБ” MicroFinanza Rating S.R.L. агентлагаас “BBB” үнэлгээ

“Жи Эс Би Капитал ББСБ” ХХК нь санхүүгийн зах зээлд олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн үнэлгээ гаргагч Италийн MicroFinanza Rating S.R.L. агентлагаас Монгол улсдаа хамгийн өндөр үнэлгээг авлаа. “Жи Эс Би Капитал ББСБ” ХХК нь санхүүгийн зах зээлд олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн үнэлгээ гаргагч Италийн MicroFinanza Rating S.R.L. агентлагаас Монгол улсдаа хамгийн өндөр “BBB” үнэлгээг авлаа. […]