Green loan for house insulation

Green loan for house insulation

Objective

A loan is dedicated to create environment friendly and comfortable living by reducing the heat loss. 

Loan amount

Loan amount

Up to 30 Million ₮

Interest rate

Interest rate

2.4%

Loan term

Loan term

Up to 60 months

  • Must have repayment proof
  • No bad credit history
  • ID /registration number/
  • 1 copy of portrait photo
  • Valid heat rating sheet
  • Document of repayment proof
  • If the loan amount is more than 5 million ₮, the document of collateral is required.

if the repayment of the loan is in due time in first 24 months, the Dulaan Shiidel Project would refund half of the total loan interest payment of up to 5 million ₮.

Тавигдах шаардлалга

  • Тогтмол орлоготой байх
  • Хугацаа хэтэрсэн болон зээлийн муу түүхгүй байх

Зээлийн хүсэлт гаргах

“PlayStore, Appstore” -оос “GSB Capital” түлхүүр үгийг ашиглан хайгаад Plus GSB аппликэйшнээ суулгаж хувийн мэдээлэлээ үнэн зөв бөглөснөөр танд зээлийн эрх үүсэх боломжтой.

Бусад зээлийн бүтээгдэхүүнүүд