GSB CAPITAL ББСБ ХХК Зээлийн батлан даалтын сан-тай хамтран ажиллаж байна.

Зээлийн барьцаа хөрөнгө хүрэлцэхгүй байгаа бизнесийн үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэх хүсэлтэй бизнес эрхлэгч та Зээлийн батлан даалтын сан /ЗБДС/ -аар богино хугацаанд батлан даалт гаргуулан зээл авах боломжтой.

Зээлийн хэмжээ: 80 сая төгрөг хүртэл

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *