Хөрөнгө оруулалтын бүтээгдэхүүн

Хөрөнгө оруулалтын бүтээгдэхүүн

Итгэлцэлийн үйлчилгээ

Итгэлцэлийн үйлчилгээ

Итгэлцлийн гэрээний үндсэн дээр тодорхой хугацаа болон хүүтэйгээр шилжүүлсэн харилцагчийн мөнгөн хөрөнгийг ББСБ нь найдвартай, эрсдэлгүй замаар өсгөж арвижуулах үйлчилгээ юм.

Дэлгэрэнгүй
ЖИ ЭС БИ Бонд

ЖИ ЭС БИ Бонд

Бонд буюу өрийн бичиг нь хөрөнгө оруулах сонирхолтой харилцагчдад/өрийн бичиг худалдан авагчид өндөр өгөөжтэй хөрөнгө оруулалт хийх боломжийг олгодгоороо онцлогтой санхүүгийн бүтээгдэхүүн юм.

Дэлгэрэнгүй