Алба нэгж

Маркетингийн мэргэжилтэн

Нийт гадаад, дотоод зах зээл дээр шинэ боломжуудыг судалж, одоогийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг сайжруулах, шинэчлэх болон байгууллагын стратегид нийцсэн, харилцагчдын эрэлт хэрэгцээнд тохирсон бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг нэвтрүүлэх ажлуудыг хийнэ.

тохиролцоно
Улаанбаатар хот